Tur

Tidsperiode
Siste døgn eller velg dato:
Fra
Til
Regioner
Regioner i blått varsles kun ved faregrad 4 og 5
Innmeldt tur [1]
Observatør
Jimmy Halvardsson
Turtype
Ordinært oppdrag for skredvarslinga
Forventet ferdig
22/02/2018 16:00:00
Turen avsluttet?
Nei
Kommentar
Kaldalshakket
Innmeldt tur [2]
Observatør
emma@nve
Turtype
Ordinært oppdrag for skredvarslinga
Forventet ferdig
22/02/2018 15:00:00
Turen avsluttet?
Nei
Innmeldt tur [3]
Observatør
Gustav@NVE
Turtype
Ordinært oppdrag for skredvarslinga
Forventet ferdig
22/02/2018 15:00:00
Turen avsluttet?
Nei
Kommentar
Går opp mot jolgrøhornet. Ser etter nysnøflak og fokksnø i østsider
Innmeldt tur [4]
Observatør
Ingrid SVV
Turtype
Oppdrag for arbeidsgiver
Forventet ferdig
22/02/2018 14:00:00
Turen avsluttet?
Nei
Kommentar
Kambafjell
Innmeldt tur [5]
Observatør
Ragnar@NVE
Turtype
Oppdrag for arbeidsgiver
Forventet ferdig
22/02/2018 14:00:00
Turen avsluttet?
Nei
Kommentar
Tur på mjølktåtind. Se etter kankorn og snømengder i yttre strøk.
Innmeldt tur [6]
Observatør
kjus@nortind
Turtype
Ordinært oppdrag for skredvarslinga
Forventet ferdig
22/02/2018 14:00:00
Turen avsluttet?
Nei
Kommentar
Turen går mot Kvalhornet får å verifisere kantkorn i snødekket og stabilitet i fokksnø.
Innmeldt tur [7]
Observatør
idab@svv
Turtype
Oppdrag for arbeidsgiver
Forventet ferdig
22/02/2018 14:00:00
Turen avsluttet?
Nei
Innmeldt tur [8]
Observatør
ToreM@SVV
Turtype
Oppdrag for arbeidsgiver
Forventet ferdig
22/02/2018 14:00:00
Turen avsluttet?
Nei
Kommentar
Skal opp mot Blåfjellet. Sjå på utbredelse fokksnø og sjå om eg finn att kantkornlag
Innmeldt tur [9]
Observatør
Albert
Turtype
Ordinært oppdrag for skredvarslinga
Forventet ferdig
22/02/2018 14:00:00
Turen avsluttet?
Nei
Kommentar
Leirdalen Leirvassbu