3 Is observasjoner ved Storsandtjønna 658 moh (Trøndelag/Røros).
Observert av
Siggen@obskorps
Kompetanse
*** (Kurset erfaren observatør.)
Tidspunkt observert
23. oktober 2020 kl. 17:48
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Isdekningsgrad
Isdekning
Hele sjøen islagt
Isdekningsgrad før observasjon
Isfritt, nå første is målested
Bæreevne
Uten bæreevne
Kommentar
Hele vannet er islagt.

Copyright
Siggen@obskorps
Copyright
Siggen@obskorps
Istykkelse
Øverste lag
0,40 cm Sørpeis
Nederste lag
1,60 cm Stålis
Total istykkelse
2,00 cm
Kommentar
Istykkelse er målt inne ved land. Sørpeisen er jevn og fin.

Copyright
Siggen@obskorps
Faretegn
Type
Kommentar
Tynt isdekke
Isen er tynn og sprekker opp

Copyright
Siggen@obskorps
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Storsandtjønna 658 moh
Beskrivelse
Røros / Trøndelag
Varslingsregion
Trøndelag
Kommune
Røros
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
659 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart