Is observasjon ved Prestesteinvatnet 1356 moh (Sogn og Fjordane/Luster).
Observert av
Siggen@obskorps
Kompetanse
*** (Kurset erfaren observatør.)
Tidspunkt observert
16. oktober 2020 kl. 09:31
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Isdekningsgrad
Isdekning
Hele sjøen isfri
Isdekningsgrad før observasjon
Isfritt, også isfritt nå
Kommentar
Ser ingen is .

Copyright
Siggen@obskorps
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Prestesteinvatnet 1356 moh
Varslingsregion
Sogn og Fjordane
Kommune
Luster
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart