2 Jord observasjoner ved Stokkevika, Modalen, Hordaland (Hordaland/MODALEN).
Observert av
Mads-Peter@NVE
Gruppe
Varsling av jordskredfare
Kildeangivelse
Jeg har lest i avis/rapport
Kompetanse
***** (Fagperson fra NVE eller lignende, som kan vise til flere relevante observasjoner med regObs-skjema.)
Tidspunkt observert
13. august 2019 kl. 06:28
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skred
Punkter i kart
Start- og stopp punkt er ikke satt
Når skjedde skredet tidligst
30. juli 2019 kl. 17:00
Når skjedde skredet senest
30. juli 2019 kl. 17:30
Type skred
Flomskred
Størrelse
< 100 m3
Trigger
Naturlig utløst
Hva ble påvirket?
Veg
Omfang
Trafikk hindret
Stemte varsel på varsom.no?
Varsel for lavt
Kommentar
Flomskred i elva som kjem ned den slake Stokkeviksdalen. Årska var ein kortvarig og intens nedbør. Ved ei lita bru vart lysopninga tetta av steinmassar. Det har ført til at vatnet fylgde vegen nedover i eit par hundre meter. Her har vatnet kome inn under asfalten.Ein stad har vatnet ført til utrasing under ytre del av vegbana. Asfalten er her heilt øydelagt over ei strekning på 40-50 m. Det er ikkje tidlegare registrert flomskred her. Info og bilder fins her: \\nve.no\fil\h\Fastgrupper\Jordskredvarsling\0_2019\31 MPDA ALOL\Flaum juli 2019\Modalen Stokkevika
Notater
Tekst
Flomskred i elva som kjem ned den slake Stokkeviksdalen. Årska var ein kortvarig og intens nedbør. Ved ei lita bru vart lysopninga tetta av steinmassar. Det har ført til at vatnet fylgde vegen nedover i eit par hundre meter. Her har vatnet kome inn under asfalten.Ein stad har vatnet ført til utrasing under ytre del av vegbana. Asfalten er her heilt øydelagt over ei strekning på 40-50 m. Det er ikkje tidlegare registrert flomskred her. Info og bilder fins her: \\nve.no\fil\h\Fastgrupper\Jordskredvarsling\0_2019\31 MPDA ALOL\Flaum juli 2019\Modalen Stokkevika

Fotograf
SVV
Copyright
SVV
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Stokkevika, Modalen, Hordaland
Varslingsregion
Hordaland
Kommune
MODALEN
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
45 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart