7 Snø observasjoner ved (Trollheimen/Oppdal).
Observert av
torolav@obskorps
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
12/01/2018 16:15:00
Tidspunkt registrert
12/01/2018 16:16:59
Sist endret
12/01/2018 21:38:12

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Fokksnø har hardna til i det siste. Lite å flytte på.
Skredaktivitet
Dato
12/01/2018
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-2,00 °C
Vindhastighet
3,0 m/s
Vindretning
Fra nord
Skydekke
0 %
Kommentar
-10 i snøoverflate
Snødekke
Total snødybde
80 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
0 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket hard
Kommentar
Hard fokksnø, avblåst sprø skare, mjukare vindbehandla innimellom.
Stabilitetstest
Test
ECTP 15@40cmQ3
Stabilitet
God
Kommentar
Bruddet er skaren frå jula som er spist opp. Det var ei blanding av kantkorn og store rimkrystaller i bruddet. Vanskelig å påvirke dette, da fingerfast fokksnø over er bærende. Bruddflate er grov. Antakelig er dette utbredt under fokksnøen overalt. Vurderer det ikkje som skredproblem.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Sannsynlig belasting for å løse ut skred
Stor tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Lite sannsynlig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1000 meter.
Kommentar
Fokksnøflak i svært bratt terreng kan påvirkes, men det er lite spenning i fokksnø. Ingen registrerte lyder i fokksnø.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Fokksnø stabilisert. Uttørka mjukare vindpakka er flyttbar ved kraftig vind. Skaren er framblåst og den er sprøare og meir kantkornprega enn tidlegare. Det er lite spenninger registrert i fokksnø. Fokksnø er meir sprø enn seig. Den er kald, -10. Skarelaget frå jula er blitt til kantkorn/ rim. Laget gir spredning ved brudd, men bruddflata er grov. Meiner ikkje det er eit skredproblem. Bruddet eg fant virker å være ei "gunstig" lomme
Utvikling
Mjuk fokksnø kan tørke ytterligere ut og bli flyttbar ved kraftig vind. Usikker på kor tid kantkorn/ skarelag blir eit problem, men vil tru det treng nokre dagar til, eller regn på snø...
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Med kantkornfunnet er det relevant med FG 2. Lommer av tynne kantkornlag kan finnes på riktige plasser
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Trollheimen
Kommune
Oppdal
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1225 
+/- nøyaktighet
5 meter
Laster kart