8 Snø observasjoner ved Steinen, Standaleidet (Sunnmøre/ØRSTA).
Observert av
Stig Løland@obskorps
Gruppe
Sunnmøre obskorps
Kildeangivelse
Jeg har sett dette
Kompetanse
**** (Observatører med videregående observatørkurs. Observatøren har mye erfaring med å vurdere skredfare. Observatøren har viderekommende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4b.)
Tidspunkt observert
12. januar 2018 kl. 15:39
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet
Dato
12.01.2018
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-1,00 °C
Vindhastighet
0,0 m/s
Skydekke
0 %
Snødekke
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket hard
Kommentar
På 400moh fuktig snø under smelte-fryse skare, gradvis tørrare under skaren aukande med høgda. Frå 700 moh tørr overflate RG med vekslande hardheit. Søkk har restar av laussnø, men for det meste er det hardt og skavlete med varierande hardheit. Ryggar er avblåst ned på stein eller gammalt snødekke. Det ligg generelt meir snø i austsider enn i vestsider pga vind av vestleg retning.
Snøprofil

Himmelretning
Stabilitetstest
Test
ECTX
Stabilitet
God
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i eventuelt snøprofil på denne observasjonen
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Stor tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 700 meter.
Kommentar
Fokksnø i nordvendte heng er mest utsatt. Snødekket virka stabilt der eg var i dag uten svake lag. Truleg meir utsatt i høgda. observerte ikkje rimlaget. Dei fleste testar ga ECTX. I den grad det var svake lag var dette dårleg binding i fokksnø.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Skredfaren har vore gradvis på veg nedover, mildveret (føn) med påfølgande mildver har stabilisert snødekket eit stykke oppover, men det er truleg meir utsatt i høgda. Observatør fann rim mellom 600-1000 på mandag i nordleg sektor. Såg spesifikt etter dette i dag, men utan funn. Men det betyr ikkje at det ikkje er der...
Utvikling
Ikkje store endringar i vente. Det er lite snø tilgjengeleg for transport.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Steinen, Standaleidet
Varslingsregion
Sunnmøre
Kommune
ØRSTA
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
827 
+/- nøyaktighet
100 meter
Laster kart