7 Snø observasjoner ved (Voss/VAKSDAL).
Observert av
Njål@SVV
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
12. januar 2018 kl. 14:13
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet
Dato
12.01.2018
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-4,00 °C
Vindhastighet
2,0 m/s
Vindretning
Fra øst
Skydekke
0 %
Kommentar
Solrik og fin dag. Ikke snøtransport, heller ikke i høyden.
Snøprofil

Fotograf
Njål
Copyright
Svv
Himmelretning
Ø
Kommentar
295 cm i profilet. Gravd primært for å undersøke fuktighet i bunn av snødekket. Det er fuktighet i bunn av snødekket, men de harde skarelagene armerer snødekket så pass mye at det ikke oppstår glidning. Det er ikke obeservert glidesprekker på de mest vanlige plassene. Kant under utvikling over 23.11, skaren, men foreløpig stabilt på ca 800 m o.h.
Copyright
Njål@SVV
Kommentar
295cm...
Stabilitetstest
Test
ECTN 13@2cmQ3
Stabilitet
God
Kommentar
tynt fokksnøflak som ligger på nåler/ vindpåvirket nysnø.
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i eventuelt snøprofil på denne observasjonen
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Utløsbarhet
Stor tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 700 meter.
Kommentar
Fokksnø over skogen har stabilisert seg bra, men det finnes svakere sjikt i fokksnøen. Stort sett hardt over skoggrensen, men skjermede formasjoner, og noen flak av fokksnø er løsere.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Stor tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Lite sannsynlig
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Ikke gitt
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Kommentar
Observerte kant i utvikling på mandag på Lønahorgi ved ca 1200 m o.h. Det er også funnet kant i dag på ca 800 m o.h. Det var ikke utslag på tester på kant, og foreløpig er kant over 23.11 mildværet stabilt. Må følges med på.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
I skogen er det mildværsskare på snødekket. Så følger en pakke med løs nysnø over nok en mildværsskare. Mer løs snø før 23.11. mildværet, som fortsatt er fuktig og ikke igjenfrosset. I høyden er den øverste delen av snøpakken blåst til hard fokksnø, og under fokksnøen er 23.11 mildværet frosset igjen med mange desimeter. Mellom fokksnøen og igjenfrosset snø, danner det seg kantkorn. Foreløpig virker dette svake laget stabilt. Utviklingen av kant er kommet lengst i høyden. Faregrad 2 er en ok beskrivelse av situasjonen i dag, med mulighet for å løse ut mindre fokksnøflak som hoved-skredproblem. Mer kantundersøkelse de nærmeste dagene er viktig.
Utvikling
Skredfaren vil vedvare. Syns det er litt drastisk å gå ned på faregrad 2 så lenge vi har kant under oppseiling, og ikke mange observasjoner på utviklingen.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Når må vi varsle kant som vedvarende svakt lag i regionen? Jeg foreslår å avvente flere observasjoner, men stresse mulighet for kant i tekst.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Voss
Kommune
VAKSDAL
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
815 
+/- nøyaktighet
5 meter
Laster kart