3 Is observasjoner ved Skoddebergvatnet - nord 101 moh (Troms/SKÅNLAND).
Observert av
Hålogaland Kraft AS
Gruppe
Hålogaland Kraft
Kildeangivelse
Jeg har sett dette
Kompetanse
** (Erfaren obervatør.)
Tidspunkt observert
11. januar 2018 kl. 12:00
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Isdekningsgrad
Isdekning
Hele sjøen islagt
Isdekningsgrad før observasjon
Forrige obs gjelder til i går
Bæreevne
Liten fare for å gå igjennom
Skøytbarhet
Ikke skøytbart
Istykkelse
Snø før borring
27,00 cm
Sørpe før borring
1,00 cm
Overvann før boring
Ingen
Overvann etter borring
2,00 cm
Total istykkelse
28,00 cm
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Det er kun utført måling på ett punkt i nord-enden av vatnet, det er nok temmelig sikkert varierende istykkelse på vatnet forøvrig.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Skoddebergvatnet - nord 101 moh
Varslingsregion
Troms
Kommune
SKÅNLAND
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
101 
Laster kart