8 Snø observasjoner ved (Indre Sogn/LUSTER).
Observert av
Sander@ObsKorps
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
07/12/2017 12:21:00
Tidspunkt registrert
07/12/2017 14:20:58
Sist endret
07/12/2017 23:24:04

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Mye vann i snøen
Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Opphoping av vatn ved fleire gamle skarelag.
Skredaktivitet
Dato
07/12/2017
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Litt begrensa sikt over 1500moh.
Værobservasjon
Nedbørstype
Regn
Temperatur
1,00 °C
Vindhastighet
10,0 m/s
Vindretning
Fra sørøst
Skydekke
100 %

Copyright
Sander@ObsKorps
Himmelretning
N
Kommentar
Mot Hesten frå parkering.
Snødekke
Total snødybde
130 cm
Nysnø siste døgn
30 cm
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
200 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Meget våt
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Kommentar
Øverste 2 cm av snøen var meget våt. Snøoverflata var lik ifrå parkeringen på 450moh og opp til 1100moh. Ingen snøfokk å sjå sjølv om sikta var litt begrensa. Kunne sjå opp mot ca 1400moh til tider, utan å sjå at det var snøfokk der heller. Tydelege dreneringsriller, i vertfall opp til 1000moh.

Copyright
Sander@ObsKorps
Himmelretning
N
Kommentar
Ser tydelege drenenringsriller på 800moh
Snøprofil

Copyright
Sander@ObsKorps
Himmelretning
Kommentar
Gammal skare der som slusjen har samla seg. Men skaren var så godt som oppløyst. Kanten var fuktig og ikkje aktiv.
Stabilitetstest
Test
ECTN 23@25cmQ3
Stabilitet
God
Kommentar
Bruddet gjekk under gammalt skarelag der det hadde hopa seg opp ein del vatn. 1000moh NØ side.
Skredproblem

Våte flakskred

Type svakt lag
Opphopning av vann i/over lag i snødekket
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Sannsynlig belasting for å løse ut skred
Naturlig utløst
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 1400 meter.
Kommentar
Det verkar som snødekket drenerar vatnet godt, sjølv om det hopar seg opp enkelte stader. Gamle skarelag har allerede starta å gå i oppløysing og drenerar vatnet forbi.

Copyright
Sander@ObsKorps
Himmelretning
N
Kommentar
Opphoping av vatn i snødekket.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
På tur i Leirdalen på veg mot Gråmerri, verka det som det er opphoping av vatn i snødekket som er det mest aktuelle problemet. Snudde på ca 1100moh og der hadde vatnet gått meir enn 1 m ned i snødekket. Såg restar etter gammalt skarelag og kantkorn. Men desse laga var fuktige og våte. Kantkornlaget verkar som det ikkje er aktivt og det kan også henda at det kjem til å forsvinna slag med mildværet. Såg ingen skred i løpet av turen i dag, sjølv om det regna ein heil del. Vil nok også tru me har fokksnø problematikk i høgda, sidan det var ein del vind i fjellet i dag.
Utvikling
Problemet med vatn i snødekket vil avta i takt med at kulden trekker nedover fjellet. Men det vil fortsatt vera eit problem i låglandet so lenge det regnar. Fokksnøproblematikken vil nok også verta meir aktuell i lågare høgder, når det vert kaldare, snø og vind.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Har ikkje fått gått so høgt at eg har vert over der mildværet har våre.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Indre Sogn
Kommune
LUSTER
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1010 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart