8 Snø observasjoner ved (Lyngen/TROMSØ).
Observert av
Hallvard@SVV
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
07/12/2017 12:43:00
Tidspunkt registrert
07/12/2017 14:07:32
Sist endret
07/12/2017 14:54:46

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Drønn i snøen
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det begynte å drønne litt forsiktig på ca 300 moh. Tydelig, propagerende drønn på 400 moh (akkurat i tregrensa). Grov profil der, se stabilitetstest for mer info. Skarelag over kantkornlaget som kollapser.
Ferske sprekker
Skytende sprekker over tregrensa (400). Spesielt ett sted rundt 500 moh fikk jeg en ca 30m lang skytende sprekk som kunne sees i overflaten. Tydelig drønn som høres ut som at det har evne til å propagere langt. Snødekket satt seg.

Himmelretning
NV
Kommentar
Litt vanskelig å se, men ca 30m lang sittende sprekk. 500 moh.
Skredaktivitet
Dato
07/12/2017
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
God sikt i alle himmelretninger
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Vindhastighet
0,0 m/s
Skydekke
40 %
Kommentar
Minus 15 ved bilen. Piepsen sier minus 5 på 500 moh. Kanskje litt kaldere? Pieps termometeret er på bærtur innimellom. INgen vind så langt i dag, men det kommer senere.
Snødekke
Nysnø siste døgn
15 cm
Nysnøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
350 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Kommentar
Snødekkehardhet vindpakket myk gjelder over tregrensa (>400 moh). Generelt 5-15 cm ski penetration over tregrensa, 20-30 cm i skogen. Snødekkehardhet varierer mellom F-1F, men hovedvekt 4F. Lite tegn til fokksnøflak i overflaten i dag. Generelt noe avblåst på ryggene, men den snøen som kom i går ettermiddag og i natt er ikke transportert. Det er en del snø tilgjengelig for transport, det gjelder generelt på fjellet.

Himmelretning
NV
Kommentar
Sånn ser det ut i nv vendt side på Middagsaksla @450 moh
Kommentar
Over tregrensa, ca 450 moh. Vindstyrke som er meldt vil nok få tak på den øverste delen av snøen.
Stabilitetstest
Test
ECTP 8@35cmQ2
Stabilitet
Dårlig
Kommentar
I profil akkurat i tregrensa @400 moh, NV aspect. Kollaps over hele blokka på 8 slag. Det er smelt frys skare med kantkorn under som kollapser.
Test
CTE 4@35cmQ2
Stabilitet
Dårlig
Kommentar
Gjelder profil @400 moh NV aspect
Test
ECTP 12@56cmQ2
Stabilitet
Dårlig
Kommentar
Gjelder @550 moh, NV aspect. I område med en del innblåst fokksnø, se snøprofil. Propagering over hele blokka. Det er samme lag som kollapser og gir drønn. Det er et tynt smelt-frys lag som kollapser, under dette er det kantkorn med krystallstørrelse opp mot 3 mm. Q2 brudd, men det kan være at overflata oppleves som mer ru enn den er fordi det er en del smelt frys clusters som er bundet til undersiden av skara.

Himmelretning
NV
Kommentar
Profil 400 moh. Kantkorn under skare
Himmelretning
NV
Kommentar
500 moh
Kommentar
Profil 500 moh nv aspekt.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø under skarelag
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett).
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Sannsynlig belasting for å løse ut skred
Liten tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Sannsynlig
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 200 meter.
Kommentar
Basert på min tur i dag ville jeg satt dette som hovedskredproblem. Jeg har ikke vært i så mange himmelretninger så fokksnø kan være mer utbredt og potent andre steder i regionen. Det er en del spenninger i snødekket og oppleves som lett å påvirke det svake laget. Tydelig tegn er 30m lang skytende sprekk og gjentatte drønn. Drønna har en skarp, skytende lyd som tyder på god forplantningsevne. Vær obs på at skredproblemet også finnes under tregrensa. Fikk ikke tid til å se hvor høyt skredproblemet finnes, varsler bør vurdere å justere høyden noe opp fra 700 som var øvre grense i dag.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Sannsynlig belasting for å løse ut skred
Liten tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 400 meter.
Kommentar
Har ikke sett så mange tydelige tegn til at fokksnøen kan danne skred i dag. Basert på vær siste dagene og mengde snø som er flyttet på bør skredproblemet være med. Har ikke vært i så mange himmelretninger i dag, fokksnøproblematikk kan være med utbredt andre steder.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Det er krevende forhold i fjellet hvis man skal bevege seg i skredterreng og utløpssoner. Vær spesielt obs på tydelige tegn på kollaps i skarelag over kantkorn, feks ved drønn eller skytende sprekker. Fravær av dette betyr ikke nødvendigvis at problemet ikke er til stede. Vær obs på at ferdsel i utløpssoner også medfører en risiko. Skikjørere bør ha spesielt fokus på at vedvarende svakt lag finnes under tregrensa og er aktivt der. I bratte heng siste 100-150 høydemetrene før tregrensa bør det utvises spesiell varsomhet. Spesielt nå som det er så mye snø at det er nærliggende å søke bratt skogsterreng for å få nok fart.
Utvikling
Vinden som er meldt skal øke gradvis. Dette kombinert med lave temperaturer og en god del snø tilgjengelig for transport kan gi svært krevende forhold. Det er fare for at fokksnøen trenger tid på å stabilisere seg etter at vinden løyer. Det er nok en viss fare for at det kan gå naturlig utløste skred på kantkornlaget (stepdown) hvis det blir nok snøtransport til at det går mindre naturlige skred i fokksnøen. Da kan skredene bli store.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Få fram at det er krevende forhold og at det ved ferdsel i utløpssoner bør utvises spesiell varsomhet.
Notater
Tekst
Kjempefint skiføre i skogen. Raskt føre pga rimkrystaller i overflata. Snøen har satt seg litt så man behøver ikke å oppsøke alt for bratt terreng for å få nok fart i skogen. Flott skiføre i della over tregrensa på Middagsaksla også.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Lyngen
Kommune
TROMSØ
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
435 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart