8 Snø observasjoner ved Urfjellet (Romsdal/FRÆNA).
Observert av
halgeir@svv
Gruppe
regObs MOLDE
Kildeangivelse
Jeg har sett dette
Kompetanse
**** (Observatører med videregående observatørkurs. Observatøren har mye erfaring med å vurdere skredfare. Observatøren har viderekommende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4b.)
Tidspunkt observert
07/12/2017 12:42:37
Tidspunkt registrert
07/12/2017 12:43:08
Sist endret
07/12/2017 13:17:23

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Rask temperaturstigning
Skredaktivitet
Dato
07/12/2017
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
2,00 °C
Vindhastighet
8,0 m/s
Vindretning
Fra sør
Skydekke
80 %
Kommentar
Værobservasjon på 950 moh
Snødekke
Total snødybde
100 cm
Nysnø siste døgn
5 cm
Nysnøgrense
2 moh
Snøgrense
150 moh
Grense lagdelt snø
500 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Fuktig
Snødekkehardhet
Våt løssnø

Fotograf
Halgeir Dahle
Himmelretning
Ø
Kommentar
Foto mot Snøtinden. Ingen skredaktivitet.
Fotograf
Halgeir Dahle
Himmelretning
S
Kommentar
Foto mot Romsdalsfjella fra Urfjellet i Molde
Snøprofil

Fotograf
Halgeir Dahle
Himmelretning
SV
Kommentar
Snøprofil 900 moh. ECTN13@75 (cm fra bakken)
Stabilitetstest
Test
ECTN 13@10cmQ3
Stabilitet
God
Kommentar
Testet i NØ-vendt heng 900 moh.
Skredproblem

Våte flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Sannsynlig belasting for å løse ut skred
Stor tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Lite sannsynlig
Størrelse på forventet skred
1 - Harmløst (sluff)
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 1400 meter.
Kommentar
Observerte kun til 950, men antar grensen er på ca 1400 for smelting av snø i dag.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Snødekket i ytre støk av regionen består av minst to skarelag. Det siste ble dannet på tirsdag. I går kom det ca 3 cm snø før det ble mildt. Fortsatt mildt i dag og øverste skarelag er i ferd med å svekkes. Dette fører til varierende skiføre, hvor oppfukting av nysnøen fra i går fører til sugende føre. Eneste faretegn er rask temp.stigning. Ingen skredaktivitet. Vurderer nåsituasjonen i ytre strøk til faregrad 1.
Utvikling
Skredfaren øker med oppfukting av snødekket og svekkelse av skrelag.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Kommentar
Viktig å differensiere i varselet både når på døgnet faren er størst og hvor i regionen faren er størst/minst.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Urfjellet
Varslingsregion
Romsdal
Kommune
FRÆNA
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
925 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart