8 Snø observasjoner ved (Hallingdal/HEMSEDAL).
Observert av
elke@obskorps
Kildeangivelse
Jeg har sett dette
Kompetanse
* (Observatøren kan det grunnleggende for å vurdere snøskredfare. Observatøren er ikke kurset om hvordan regObs og Varsom formidler snøskredfare. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4ai.)
Tidspunkt observert
07/12/2017 10:00:00
Tidspunkt registrert
07/12/2017 11:12:36
Sist endret
07/12/2017 12:07:52

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet
Dato
07/12/2017
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
meget begrenset til tiden ingen sikt, men har ikke sett noe skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Yr
Temperatur
-0,50 °C
Vindhastighet
3,0 m/s
Vindretning
Fra vest
Skydekke
100 %
Kommentar
da vi begynte turen var det pluss 2 grader og yr, underveis sank temperaturen og regnet gikk over i lett sludd og snø
Snødekke
Total snødybde
60 cm
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Fuktig
Kommentar
kun øverste 1 til 2 cm som er fuktig pga regnet som kom, dette øverste laget har begynt å fryse på og lager et lokk over den underliggende nysnøen som ikke vil kunne fraktes like lett av vinden (dette gjelder ikke for større høyder hvor det ikke har vært mildt); svakt lag av kantkorn under skare
Snøprofil

Himmelretning
SV
Stabilitetstest
Test
ECTPV @20cmQ2
Stabilitet
Dårlig
Kommentar
gikk til brudd ved gjennomsaging av skarelaget, men skarelaget er tykt og det er ikke representativt for snøstabiliteten i området
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø under skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett).
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Sannsynlig belasting for å løse ut skred
Stor tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1100 meter.
Kommentar
utført tur gav ingen oversikt over snødekket i høyder lavere enn 1100m, der hvor profilen ble tatt fantes det ingen flak over det svake laget, mens det finns et lag av fokksnø over skaren på andre plasser, flere lille blokktester viste lag som gikk til brudd både rett på bakken (kantkorn) og over og under skare, men det mest fremtredende problemet er kantkorn under skare, skarelaget er tykt og det kreves generelt stor tilleggsbelastning for å få dette til å gå til brudd, i noen få utsette heng hvor det finns fokksnølaget over og hvor skarelaget kan være tynnere vil det være mulig å påvirke dette selv ved liten tilleggsbelastning og der kan det være mulig å få skred som er større en str. 2; generelt stabile forhold der vi var, ingen drønn
Skredfarevurdering
Skredvurdering
skredfaren vurderes til moderat i området, det er generelt stabile forhold, men i xgeo vises det at vestre delen av regionen har fått både mer nysnø og mer vind
Utvikling
det forventes sterk vind fra sør i løpet av kvelden, samt mere nedbør og vind fra vest de neste dagene, vinden fra sør vil kunne flytte på nysnøen i overflaten spesielt der hvor mildværet ikke har tatt
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
dagens varsel stemmer bra
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Hallingdal
Kommune
HEMSEDAL
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
1087 
Laster kart