6 Snø observasjoner ved (Hallingdal/HEMSEDAL).
Observert av
Audunt
Kompetanse
Ukjent (Ukjent kompetanse.)
Tidspunkt observert
07/12/2017 10:16:00
Tidspunkt registrert
07/12/2017 10:43:31
Sist endret
07/12/2017 12:16:24

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Sikt var meget begrenset.
Skredaktivitet
Dato
07/12/2017
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Begrenset sikt
Værobservasjon
Nedbørstype
Sludd
Temperatur
0,00 °C
Vindhastighet
5,0 m/s
Vindretning
Fra sørvest
Kommentar
Regn og sludd opp til 1100 moh, over dette snø. Det er ikke observert vindtransportert snø pga snøoverflaten er blitt våt. Det har blitt kaldere utover dagen.
Snødekke
Total snødybde
65 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøgrense
1300 moh
Snøfuktighet
Fuktig
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Kommentar
Snøgrensen har beveget seg nedover i løpet av dagen. Det er en begynnende skare dannelse. Kantkorn ved bakken og ved skarelag

Copyright
Audunt
Kommentar
Viser begynnende skarelag
Snøprofil

Himmelretning
SV
Kommentar
Profilen vil være representativ for området over tregrensen.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø under skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Sannsynlig belasting for å løse ut skred
Stor tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Lite sannsynlig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
Det overliggnde laget har blitt hardere ogvil vanskeligere og utløse
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Hallingdal
Kommune
HEMSEDAL
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1292 
+/- nøyaktighet
3 meter
Laster kart