7 Snø observasjoner ved (Hallingdal/HEMSEDAL).
Observert av
kjus@nortind
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
07/12/2017 10:00:00
Tidspunkt registrert
07/12/2017 10:28:45
Sist endret
07/12/2017 13:09:05

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Sikten på turen var svært begrenset og gav liten oversikt over omkringliggende terreng.
Ikke gitt
Skredaktivitet
Dato
07/12/2017
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
0,00 °C
Vindhastighet
2,0 m/s
Vindretning
Fra nordvest
Skydekke
100 %
Snødekke
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Fuktig
Snødekkehardhet
Annet
Kommentar
Det øverste laget av nysnøen (1-2 cm) er fuktig. Snødekket forøvrig er løst og skiene synker ned ca 15 cm. Da turen startet var det lett yr i lufta, men gikk over til kaldere luft og tendens til at det øverste våte laget begynte å fryse.
Snøprofil

Himmelretning
S
Kommentar
Snøprofilen er gravd i et sør-vendt heng på ca 1100 moh. ECT testen gir propagering og et Q1/Q2 brudd.
Copyright
kjus@nortind
Copyright
kjus@nortind
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø under skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett).
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Sannsynlig belasting for å løse ut skred
Liten tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1000 meter.
Kommentar
Den gjennomførte obsturen gir ingen oversikt over terreng lavere enn 1000 moh, men problemet knytter seg til bundet snø over skarelaget og dette forventes å være gjeldende over tregrensen der vind har flyttet og pakket snøen.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Det er relativt lite snø i terrenget men løs snø er tilgjengelig for vindtransport. Dog er noe av denne snøen nå våt/fuktig og mindre "gripbar" for vind. Over 1200 moh kan snøen fortsatt være tørr og dermed lettere transporterbar. Problemet med kantkornutvikling under skarelagt er eksisterende og gir et vedvarende svakt lag i dekket.
Utvikling
Ved vindøkning vil snø flytte på seg og skape bundet snø i utsatte hengretninger.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Hallingdal
Kommune
HEMSEDAL
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1091 
+/- nøyaktighet
16 meter
Laster kart