6 Snø observasjoner ved (Hallingdal/HEMSEDAL).
Observert av
Julia@rkh
Kompetanse
Ukjent (Ukjent kompetanse.)
Tidspunkt observert
07/12/2017 09:04:00
Tidspunkt registrert
07/12/2017 10:03:41
Sist endret
07/12/2017 12:04:33

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Værobservasjon
Nedbørstype
Yr
Temperatur
-0,50 °C
Vindhastighet
5,0 m/s
Vindretning
Fra sørvest
Skydekke
100 %
Kommentar
Yr som gikk over i sludd og snø under turen. Synkende temperatur.
Snødekke
Total snødybde
60 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Fuktig
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Kommentar
Fuktig snøoverflate, men kun 2-3 cm, deretter overgang til tørr snø.

Fotograf
u.t
Copyright
Julia@rkh
Himmelretning
SV
Stabilitetstest
Test
ECTPV @20cmQ2
Stabilitet
Dårlig

Fotograf
u.t
Copyright
u.t.
Himmelretning
SV
Kommentar
brudd ved isolering under skarelag
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø under skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett).
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Sannsynlig belasting for å løse ut skred
Stor tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1100 meter.
Kommentar
Kantkorn under skarelag under nysnødekket. Ikke observert større fokksnølag over skarelaget. Skarelaget er tykt og det kreves generelt stor tilleggsbelastning for at det skal gå til brudd. Dog ses det noen steder kantkorn over skarelaget der skarelaget er tynnere. Med økende sydlig vind utover dagen vil man kunne finne pakkede fokksnølag over skaren i nord og nordøstlige heng.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Det finnes svake lag i snødekket dannet av kantkorn under skare. Grunnet siste tids vindretning og økende vind utover dagen det kunne lagres snø inn i nord østlige heng og danne flak over det svake laget. Det svake laget er overveiende tykt og krever generelt stor tilleggsbelastning før det går til brudd. Det er også observert kantkorndannelse over skarelaget, men generelt er det underliggende kantkornlaget det dominerende svake laget. Det er også observert kantkorndannelse og antydning til begerkrystaller langs bakken der snødekket er tynt, men av underordnet betydning. Det er ikke observert store forflytninger av nysnø, men i vestlige deler av regionen der vinden har vært sterkere vil man kunne forvente større forflytning av snømengder og fokksnødannelse.
Utvikling
Vinden fra sør som vil øke vil kunne forflytte snømengder og bidra til dannelse av flak i nordlige og østlige heng. Temperatursenkning og langvarige kalde temperaturer vil kunne bidra til oppbyggende omvandling. Det ligger nå en del fukt i øvre del av snødekket og man kan forvente dannelse av skarelag i overkant dersom det nå fryser på, med potensiale for dannelse av kantkorn under opp mot 1200-1300 meter.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Kommentar
Varslet stemmer godt.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Hallingdal
Kommune
HEMSEDAL
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1082 
+/- nøyaktighet
8 meter
Laster kart