8 Snø observasjoner ved (Hallingdal/HEMSEDAL).
Observert av
fred@obskorps
Kompetanse
Ukjent (Ukjent kompetanse.)
Tidspunkt observert
07/12/2017 09:20:00
Tidspunkt registrert
07/12/2017 09:21:28
Sist endret
07/12/2017 11:53:29

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Ingen tydelige klasse 1 observasjoner.
Skredaktivitet
Dato
07/12/2017
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Dårlig sikt, intet sett
Værobservasjon

Copyright
fred@obskorps
Copyright
fred@obskorps
Snødekke
Total snødybde
60 cm
Nysnø siste døgn
10 cm
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Våt
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Kommentar
Snøoverflaten oppbløttet i toppen grunnet været ca 1cm
Snøprofil

Fotograf
Fred
Copyright
Fred
Himmelretning
V
Stabilitetstest
Test
ECTN 2@20cmQ2
Stabilitet
God
Test
ECTP 16@38cmQ3
Stabilitet
Middels
Kommentar
Får en Q3 på grunn av mye vegetasjon i det svake laget.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Sannsynlig belasting for å løse ut skred
Liten tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Lite sannsynlig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1000 meter.
Kommentar
Skredproblemet er temperaturinisiert og vil finnes i alle aspekt på denne høyde.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Kantkorn over skare er aktivt, og lett å identifisere. Andre skredproblem fra i går er ikke funnet, men har ingen tegn på at de er borte nå. Skredproblemet "Nedføkke nysnø" fintes nok over mildværet. Snøen er ikke sterkt vindpåvirket men har begynt å flake seg pga mildværet
Utvikling
Med meldt vær vil man kunne forvente innlasting av snø i østlige leområder. Synkende temperaturer vil fryse toppen av snødekke og forsegle fuktigheten nede i snøen og kan øke kantkornoppbyggingen nær toppen
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Hallingdal
Kommune
HEMSEDAL
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1142 
+/- nøyaktighet
5 meter
Laster kart