Vann observasjon ved (ARENDALSVASSDRAGET/FROLAND).
Observert av
Tommy@NVE
Kompetanse
***** (Fagperson NVE eller lignende.)
Tidspunkt observert
22/10/2017 09:38:00
Tidspunkt registrert
22/10/2017 09:41:33

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Notater

Copyright
Tommy@NVE
Copyright
Tommy@NVE
Kommentar
Lokalt har mye nedbør gitt flomvannføringer, som ikke er fanget opp av målestasjoner
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
ARENDALSVASSDRAGET
Kommune
FROLAND
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
60 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart