Hva er regObs
Dette er en registreringsside for naturfarerelaterte observasjoner.
Data brukes av de nasjonale varslingstjenestene, men er også tilgjengelig for andre som vil gjøre egne vurderinger.
Siste snø og isregistreringer
Abbonner på rss feed
 • Bilde 1 av 1

  Faretegn Rimkrystaller Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Berre observert langs vegen. Blinkar fint i rim overalt. Stoppa og undersøkt. Store rimkryatallar på overflata
  Registrert av Jens@SVV (****).
 • Bilde 1 av 5

  Pent flott vintervær . Kulda ligger nede i dalen. Varmer i høyden. Deilig med sol, brått kaldt når den forsvant.
  Snødekke 130 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn Skredfarevurdering 1 Liten Skredproblem Nedføyket svakt lag med nysnø Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt Vær Ikke nedbør -5.0 grader Faretegn Ingen faretegn observert God sikt. Tydelig gamle vindyner i snøen. Trolig fra tidligere snøfall.
  Registrert av Siggen@obskorps (****).
 • Skredfarevurdering 2 Moderat Skredproblem Nedføyket svakt lag med nysnø Skredproblem Kantkornet snø under skarelag Skredproblem Kantkornet snø over skarelag Faretegn Rimkrystaller Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:
  Registrert av Albert (****).
 • Faretegn Fersk vindtransportert snø
  Registrert av OMH@VOLUNTARY (****).
 • Bilde 1 av 1

  Registrert av Stein@nortind (****).
 • Bilde 1 av 1

  Det svarte feltet bak trærne til venstre i bildet er nylagt is.
  Isdekningsgrad Vannet er Helt islagt på målestedet Snøfritt på feltet som la seg sist. Utenfor Tangen. Ellers snødekt. Tynn is der den la seg sist.
  Registrert av aask@nve (*****).
 • Bilde 1 av 1

  Isdekningsgrad Vannet er Ikke gitt
  Registrert av Arve Harald (**).
 • Bilde 1 av 1

  Fritekst Får skøytene sprekker og kollaps i skogsgrensen. Lavere i terrenget er snøen kommet som sludd og det har gradvis blitt kaldere (gunstig oppbygging) Skredfarevurdering 2 Moderat
  Registrert av Johannes@obskorps (***).
 • Stabilitetstest God ECTN12@28cmQ3
  Registrert av martin@obskorps (****).
 • Bilde 1 av 2

  Leheng med 40 cm fokksnø over mildværsskaren/begynnende kant/smelteformer. ECTP19@45Q3.
  Stabilitetstest Middels ECTP19@45cmQ3
  Registrert av martin@obskorps (****).
 • Bilde 1 av 1

  På avsetningen er det tydelig at det har vært mye våt/fuktig snø ned mot svaet. Høyde på løsneområdet er ca 700 moh. Eneste skredet som er observert de siste dagene.
  Skredaktivitet Ett (1) 3 - Middels Glideskred
  Registrert av Halvor@NVE (*****).
 • Bilde 1 av 1

  Vetlebotn. Ferskt skred
  Vær Ikke observert -6.0 grader Faretegn Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Faretegn Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:
  Registrert av Stein@nortind (****).
 • Bilde 1 av 4

  Snødekke 0 cm nysnø siste døgn Stabilitetstest God ECTP14@48cmQ2 Skredfarevurdering 1 Liten Skredproblem Kantkornet snø under skarelag Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt
  Registrert av Leif@ObsKorps (*****).
 • Skredfarevurdering 2 Moderat Faretegn Ingen faretegn observert
  Registrert av drift@svv (**).
 • Bilde 1 av 1

  Isdekningsgrad Vannet er Hele sjøen islagt Istykkelse 25 cm istykkelse 11 cm snø og 0 cm sørpe på isen Faretegn Annet (spesifiser) Ned mot lukehus er det meget dårleg is.
  Registrert av Arve Harald (**).
 • Bilde 1 av 2

  Vangshø 1200moh
  Snødekke 100 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn Stabilitetstest God ECTN17@30cmQ3 Skredfarevurdering 1 Liten Skredproblem Kantkornet snø over skarelag Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt Faretegn Rimkrystaller Store krystaller ligg dei fleste plasser på fjellet. Over kanter begynte rimet å blåse bort no under obsturen.
  Registrert av torolav@obskorps (*****).
 • Bilde 1 av 5

  Mot Hestbrepiggane.
  Snødekke 70 cm snødybde 4 cm nysnø siste døgn Stabilitetstest God ECTN14@25cmIkke spesifisert Vær Ikke nedbør -8.0 grader Faretegn Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Markert og vidtrekkende drønn u tynt snødekke over vegetasjon
  Registrert av Albert (****).
 • Bilde 1 av 2

  Snødekke 72 cm snødybde 30 cm nysnø siste døgn Stabilitetstest Dårlig ECTP@30cmQ1 Skredproblem Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Skredproblem Nedføyket svakt lag med nysnø Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt Vær Ikke observert -3.3 grader Faretegn Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Stabeliserer seg raskt
  Registrert av Johannes@obskorps (***).
 • Bilde 1 av 3

  Snødekke Fritekst Obstur i Livelskardet. Dagslys hele turen. Skredfarevurdering 1 Liten Skredproblem Kantkornet snø under skarelag Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt Vær Ikke nedbør -7.0 grader Faretegn Ingen faretegn observert
  Registrert av mortenh@obskorps (*****).
 • Bilde 1 av 4

  Skredfarevurdering 2 Moderat Skredproblem Nedsnødd eller nedføyket overflaterim
  Registrert av Njål@SVV (*****).
 • Bilde 1 av 1

  4 cm nysnø med overflaterim på flaket. Sjølve flaket er gammel fokksnø F-
  Fritekst I et svært bratt heng løste ut et lite flak på et lag lausere snø.
  Registrert av Albert (****).
 • Bilde 1 av 1

  Ca 675 moh
  Stabilitetstest God ECTX@0cmIkke spesifisert
  Registrert av mortenh@obskorps (*****).
 • Bilde 1 av 1

  Profil kjem
  Snødekke 130 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn Stabilitetstest Middels ECTN2@4cmQ3 Skredfarevurdering 2 Moderat Skredproblem Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Vær Ikke nedbør -9.0 grader Faretegn Rimkrystaller Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Rom i overflata og eit rim lag like under snøoverflata
  Registrert av ToreM@SVV (***).
 • Bilde 1 av 1

  Bilde fra kontraktsområdet
  Skredfarevurdering 2 Moderat Faretegn Ingen faretegn observert
  Registrert av drift@svv (**).
 • Bilde 1 av 1

  Faretegn Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:
  Registrert av einars.
 • Bilde 1 av 2

  Snødekke Vær Ikke nedbør
  Registrert av Leif@ObsKorps (*****).
 • Skredfarevurdering 1 Liten Faretegn Ingen faretegn observert
  Registrert av drift@svv (**).
 • Snødekke 110 cm snødybde Skredfarevurdering 2 Moderat Skredproblem Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt Vær Ikke nedbør -17.0 grader Faretegn Ingen faretegn observert
  Registrert av håkon@obskorps (***).
 • Vær Ikke nedbør -10.0 grader
  Registrert av torolav@obskorps (*****).
 • Bilde 1 av 4

  Mot NV. Fjell opp til 500 moh.
  Snødekke 150 cm snødybde 5 cm nysnø siste døgn Stabilitetstest God ECTN20@20cmQ2 Skredfarevurdering 1 Liten Skredproblem Kantkornet snø under skarelag Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt Vær Ikke nedbør -4.0 grader Faretegn Ingen faretegn observert
  Registrert av Steinar@ObsKorps (****).
Siste vann og jordregistreringer
Abbonner på rss feed